Ajalugu

Tänase seisuga elab Eestis ligi 500 grusiinlast. Esimene grusiinlane registreeriti Eestimaal 19. sajandi keskel, kelleks oli esimene grusiinist tudeng Tartu Ülikoolis Zurab Abdušelišvili. Peale seda grusiinide arv Eestimaal on tasapisi kasvanud. 1890.aastal moodustati Tartus esimene grusiinlaste ühing. 14. veebruar 1889. aastal toimus ühingu esimene koosviibimine ning selle sündmuse au ja hing oli professor Leonhard Masing.

1989. aastal moodustati uue aja esimene Gruusia kogukond. Härra Vladimer Žuriari rajas Iveria nimelise organisatsiooni, mis funktsioneerib tänase päevani. Härra Valdimer on ühingu Gruusia Kodu juhatuse liige, see koondab enda alla kõik grussinide seltsid Eestis. Juba hiljem 1997. aastal Leri Japaridze, Iaša Khuršubadze ja Ednar Bojqvadze initsiatiivil rajati Eesti-Gruusia selts Mamuli, selle organisatsiooni loomine aitas kaasa omakorda allorganisatsioonide loomisele ja moodustamisele Eesti erinevates linnades. Mamuli eesotsas oli ühe aasta vältel esimehe ülesanded täites härra Leri Japaridze aga hiljem aastal 1998 oli selle organisatsiooni eesotsas esimehe rollis härra Iaša Kuršubadze. Tema juhtimise perioodil moodustatakse Gruusia rahvusansambel Mamuli, ansambli eestvedajateks olid härrad Givi Mamucharašvili, Givi Kaadze ja Giorgi Dzmanašvili. Samaaegselt loodi esimene spordigrupp, mida juhtis härra Imedi Kekeišvili. See on teada tuntud fakt, et Gruusia köök on Eestis võitnud endale väärika koha rahva südames – Tallinna toidukohtadest on väga populaarsed Pirosmani ja Suliko.

Mingil perioodil lasi Gruusia kogukond välja oma ajakirja.

2009. aastal sai otsustatud, et erinevad Gruusia allorganisatsioonid ühendatakse ühe mütsi alla ja nii saigi loodud organisatsioon nimega Gruusia Kodu.

2009-2016 aastatel oli organisatsiooni Gruusia Kodu eestvedajaks proua Maka Sahechidze. Proua Maka on filoloog, tema aktiivsel tegutsemisel külastasid Eestit Gruusia erinevad kultuuri tegelased, viidi läbi mitu erinevad näitust ning ka temaatilisi õhtud. Samal ajal hakkas tegutsema pühapäevakool Tallinnas, kus siin elavad lapsed hakkasid õppima gruusia keelt, tänapäeval seda tänuväärsed tööd jätkab proua Qetevan Palelašvili ja juhib Bagrati nimelis kooli.

2016. aasta aprillil valiti Gruusia kogukonna esimeheks härra Zaza Tsereteli.

Härra Zaza Tsereteli on arst, tal on meditsiinis doktori kraad, viimased kuus aastat on ta olnud Norra Kuningriigi tervisekaitse vanemnõunik.

Meie kogukond teeb kõik selleks, et noored meie rahva esindajad, kes elavad Eestis ja tulevad siia õppima, kaasatakse aktiivselt meie kogukonna tegevustesse. Samas meie kogukond teeb koostööd teiste kogukondadega ja Eesti organisatsioonidega.

Meie peamine eesmärk on tutvustada Gruusia kultuuri Eestis elavatele grusiinidele kui ka meie armsa eesti rahvale, veelgi rohkem tugevdada kahe rahvavahelist sidet igas valdkonnas.

Teada on tõde, et praegusel ajal toetab Eesti riik tugevalt Gruusia eurointegratsiooni ja mitte ainult selles suunas. Arvestades kõiki neid faktoreid, on meie kogukonnal veelgi tähtsam roll, et tutvustada Gruusia nägu ja kultuuri, tõelist omapära siin ja mujal kaugel põhjas.

Gruusia Kodu teeb aktiivselt koostööd Gruusia kogukonna ministeeriumiga, Gruusia saatkonnaga Eestis. Selline koostöö annab tõuke ja lootust, et Gruusia kogukond suudab läbi viia erineva tähendusega üritusi.

Gruusia Kodu on algatanud läbirääkimisi Lätis ja Leedus tegutsevate Gruusia kogukondadega, et korraldada koosviibimis või kokkutulekuid. Meie kogukond loodab, et see üritus on teostatav ja et Balti riikide grusiinid saavad kokku ning suudavad erinevaid projekte ellu viia.