გამგეობა


ზაზა წერეთელი
თავმჯდომარე

ალექსანდრა ელერი
გამგეობის წევრი

იაშა ყურშუბაძე
გამგეობის წევრი

გივი მამუჩარაშვილი
გამგეობის წევრი

ლევან გორელაშვილი
გამგეობის წევრი

ქეთევან პალელაშვილი
გამგეობის წევრი

ვლადიმერ ჟურიარი
გამგეობის წევრი