გამგეობა


ზაზა წერეთელი
გამგეობის წევრი

ალექსანდრა ელერი
გამგეობის წევრი

იაშა ყურშუბაძე
გამგეობის წევრი

გივი მამუჩარაშვილი
გამგეობის წევრი

ლევან გორელაშვილი
თავმჯდომარე

ქეთევან პალელაშვილი
გამგეობის წევრი

ვლადიმერ ჟურიარი
გამგეობის წევრი