“Gruusia Maja” üldkoosolek

 

31. märtsil toimus Gruusia kogukonna MTÜ “Gruusia Maja” üldkoosolek. MTÜ oli saanud rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide toetuse 3 aastaks Integratsiooni Sihtasutusest ning toimus arutlus seoses taotlusega ettenähtud projektidega.

Koosolekul oli kinnitatud 2018.aasta tegevuskava ja oli otsustatud mitu ürituste läbiviimine.  Esimeseks ürituseks on Gruusia isesesvuse 100. aastapäeva tähistamine.