“ქართული სახლი”-ს საერთო კრება

 

31 მარტს ჩატარდა ქართული სათვისტომო ორგანიზაცია “ქართული სახლი”-ს საერთო კრება.  ორგანიზაციამ მიიღო საბაზისო დაფინანსება მომავალ 3 წლისათვის ესტონეთის ინტეგრაციის ფონდიდან.  კრებაზე განხილული იქნა ამ პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებები.

კრებამ განიხილა 2018 წლის სამოქმედო გეგმები. და მიიღო გადაწყვეტილება რამოდენიმე ღონისძიების ჩატარებაზე. პირველი ასეთი იქნება მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი.