Peaminister Jüri Ratas võtab Stenbocki majas vastu rahvusvähemuste ühenduste esindajaid

 

Tallinn, Stenbocki maja, 8. jaanuar 2018 – Peaminister Jüri Ratas kohtub homme, 9. jaanuaril Stenbocki majas rahvusvähemuste ühenduste esindajatega, et arutada nende panust Eesti sajanda juubeli tähistamises. Arutletakse ka teiste küsimuste ja probleemide üle, mille lahendamine on võimalik koostöös valitsusega

„Loomulikult on valitsuse ja kogu meie riigi jaoks väga oluline, et meie ühiskond oleks sidus ja terviklik ning kõigil Eestimaa inimestel oleks siin hea elada. Seda sõltumata nende soost, vanusest, emakeelest, sotsiaalsest staatusest või elukohast. Seepärast teeb mulle heameelt, et rahvusvähemuste esindajad tunnevad elavat huvi EV100 ürituste vastu ning ma loodan, et meie piduüritused jõuavad seeläbi võimalikult paljude siinsete elanikeni,“ ütles peaminister Jüri Ratas tänasel kohtumisel, kus osales üle 30 rahvusvähemuste ühenduse esindaja.
Rahvusseltside eestkõnelejad väljendasid kohtumisel muret oma noorte käekäigu üle. Olukorras, kus paljud noored inimesed lahkuvad Eestist välismaale, on rahvusvähemustest noorte puhul nende naasmise tõenäosus veelgi väiksem kui nende eestlastest eakaaslaste puhul.
Ühenduste esindajate sõnul on nende soov Eesti ühiskonna arengusse panustada siiski suur ega piirdu ainult rahvuskultuuri ja -kööki tutvustavate üritustega. Koos avaldati lootust, et Eesti sajanda juubeli aastal kasvab ka meedia huvi nende algatuste vastu.

Tegemist oli esimese sedalaadi kohtumisega, kuid peaminister Ratas avaldas lootust, et selline suhtlemine muutub regulaarseks ja et kohtumistest saab tõhus täiendus kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste kultuurinõukoja tööle.